Naše služby

Rodinné domyNa klíč zpracujeme kompletní projekt, nachystáme podklady k podání žádosti včetně její registrace na SFŽP.


Pro rodinné domy je podpora na zpracování odborného posudku:

- Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (oblast A)
  Celková výše podpory je 25 000 Kč.

Pro bližší informace nás kontaktujte na zákaznické lince tel. 790 300 300 či na emailu: info@novazelena.czNZÚ pro rodinné domy v kostce:

Základní pravidla NZÚ u pro rodinné domy:

Zateplení


Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů, instalaci stínicí techniky a na projekt.
 

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Až 950 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)
 • 600 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy
 • 1 500 Kč/m2 na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění
 • 25 000 Kč na podporu projektu
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory
 • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy
Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.
 

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
 • Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
 • Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
 • Kamna – lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
 • Kamna – individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění- 60 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění – 120 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč


Upozornění: Podporu na výměnu plynového vytápění lze poskytnout pouze pro rodinné domy, splňující požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A – D).
Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.
 

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp – 60 000 Kč
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 

Příprava teplé vody, solární ohřev


Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla
 

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 60 000 
 • Solární termický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 • Fotovoltaický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 

Zelená střecha


Dotace na výstavbu zelených střech na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele
 
Upozornění: Realizace zelené střechy bude podpořena pouze v kombinací s výstavbou, zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
 • Stavebníci nových rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Podle typu zelené střechy 800–1000 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy
 • Maximální výše podpory na podporovanou stavbu je 100 000 Kč
 

Dešťovka – dešťová a odpadní voda


Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody. 
 
Upozornění: Dotaci na využití dešťové a odpadní vody lze čerpat pouze v kombinaci se zateplením, novostavbou nebo s výměnou a instalací zdrojů energie.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Dešťová voda pro zálivku zahrady – až 55 000 Kč
 • Dešťová voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku – až 65 000 Kč
 • Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou jako užitková i pro zálivku – až 105 000 Kč
Výsledná částka závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže.
 • K akumulaci dešťové vody lze použít novou nádrž, ideálně umístěnou pod zemí, nebo vyčištěnou podzemní jímku (např. žumpu, která původně sloužila pro zachytávání odpadní vody) či speciálně upravenou studni
 • V případě odpadní vody se dotace vztahuje na využití šedé vody (tzn. vody např. z umyvadel, van, sprch či dřezů) i vyčištěné odpadní vody původně s obsahem fekálií (např. vody z domovních čistíren odpadních vod)
 
 

NZÚ Light 

Zateplení fasády

Kolik získáte

Až 150 000 Kč (6 000 Kč/běžný metr)


 • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
 • Podpoříme opatření provedená po 12. září 2022

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.


Co budete potřebovat

Svého poradce NZÚ Light tj. naši společnost.


 • Zodpoví vaše dotazy
 • Potvrdí vám dokumenty potřebné k žádosti.
 • Provede vás celým procesem vyřízení žádosti.

 

Výměna oken

Dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří.

Kolik získáte

12 000 Kč na jeden kus výplně / až 150 000 Kč


 • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
 • Podpoříme opatření provedená po 12. září 2022

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022


Zateplení stropu

Dotace na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví.

Kolik získáte

50 000 Kč na kompletní opatření


 • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
 • Podpoříme opatření provedená po 12. září 2022

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.Zateplení podlahy

Dotace na zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěnými prostory.

Kolik získáte

60 000 Kč na kompletní opatření


 • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
 • Podpoříme opatření provedená po 12. září 2022

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022


Výměna vchodových dveří

Dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem.

Kolik získáte

18 000 Kč na dveře / až 150 000 Kč


 • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
 • Podpoříme opatření provedená po 12. září 2022

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.


Solární ohřev vody

Dotace na termický nebo fotovoltaický ohřev vody.

Kolik získáte

90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody


 • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
 • Podpoříme opatření provedená po 12. září 2022
 • Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dvěří z NZÚ Light

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

 

Bytové domy po celé ČRNa klíč zpracujeme kompletní projekt, nachystáme podklady k podání žádosti včetně její registrace na SFŽP.


 

Pro bytové domy je podpora na zpracování odborného posudku:

 • Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění odborného technického dozoru.
 • Celková výše podpory v této podoblasti je 50 000 Kč


 NZÚ pro bytové domy v kostce:

BYTOVÉ DOMY
DRUŽSTVA A SVJ
 

Zateplení


Zálohová dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR. Dotace se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí techniky.
 
 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
 • Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kolik získáte

 • Až 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • 700 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy
 • 1 500 Kč/m2 na stínicí techniku
 • 50 000 Kč na projekt
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem
 • Zvýhodnění pro domácnosti s nižšími příjmy* a sociální byty** až 150 000 Kč
 

Fotovoltaické systémy


Zálohová dotace na instalaci fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou. Vyrobenou energii lze využít přednostně pro společné prostory, obytné části domu nebo v místním energetickém společenství
 
 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kolik získáte

 • 15 000  za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem
 
 

Výměna zdrojů tepla


Zálohová dotace na výměnu neekologických kotlů a lokálních topidel na pevná paliva nebo plyn a elektrického vytápění za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo
 
 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kolik získáte

Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.
 • 35 000 Kč/b.j. – kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva
 • 35 000 Kč/b.j. – lokální zdroj na biomasu, se samočinnou dodávkou paliva, sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem
 • 25 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
 • 40 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění
 • 50 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění s přípravou teplé vody
 • 50 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění
 • 60 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění s přípravou teplé vody
 • 15 000 Kč/b.j. – napojení na soustavu zásobování teplem
 • 35 000 Kč/b.j – kombinovaná výroba elektřiny a tepla
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem
Výměna plynového vytápění bude podpořena u bytových domů, splňujících požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A – D).
Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.
 
 
BYTOVÉ DOMY
FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

Zateplení

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. 
 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
 • Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013

Kdo může žádat

 • Vlastníci bytových domů

Kolik získáte

 • Až 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • 700 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy
 • 1 500 Kč/m2 na stínicí techniku
 • 50 000 Kč na projekt
 
 

Fotovoltaické systémy


Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.
 
 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Vlastníci a stavebníci bytových domů

Kolik získáte

 • 15 000  za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie
 

Výměna zdrojů tepla


Dotace na výměnu neekologických kotlů a lokálních topidel na pevná paliva nebo plyn a elektrického vytápění za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo
 
 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Vlastníci a stavebníci bytových domů
 • Vlastníci bytových jednotek

Kolik získáte

Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.
 • 35 000 Kč/b.j. – kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva
 • 35 000 Kč/b.j. – lokální zdroj na biomasu, se samočinnou dodávkou paliva, sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem
 • 25 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
 • 40 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění
 • 50 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění s přípravou teplé vody
 • 50 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění
 • 60 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění s přípravou teplé vody
 • 15 000 Kč/b.j. – napojení na soustavu zásobování teplem
 • 35 000 Kč/b.j – kombinovaná výroba elektřiny a tepla
 
Výměna plynového vytápění bude podpořena u bytových domů, splňujících požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A – D).
Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.
 
 
OPRAV DŮM PO BABIČCE

Optimální zateplení

Dotace na komplexní zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí techniky
 • Dotace se vztahuje na komplexní doporučené zateplení. Pokud chcete realizovat pouze dílčí zateplení, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.
 • Dotaci lze čerpat i na opatření realizovaná na stavbě nového rodinného domu umístěného na místě původní, žadatelem odstraněné, budovy určené pro trvalé bydlení.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

 • 50 % z celkových způsobilých výdajů – až 1 milion korun
 • 1 300 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce
 • 1 500 Kč/m2 na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění
 • 50 000 Kč na podporu projektu
 • Dotaci můžete čerpat zálohově
 • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy
 • Podpořeny budou realizace, které byly dokončeny po 17. červenci 2023
 • K dotaci bude možné získat v průběhu roku 2024 zvýhodněný úvěr
Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013.
 
 

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na výměnu zdrojů tepla pouze v kombinaci se zateplením.
Pokud chcete realizovat výměnu zdrojů tepla samostatně, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
 • Kamna – lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
 • Kamna – individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění- 60 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění – 120 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč


Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009
 

Fotovoltaické systémy


Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě
 
Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na výměnu zdrojů pouze v kombinaci se zateplením.
Pokud chcete instalovat fotovoltaiku samostatně, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp – 60 000 Kč
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 

Příprava teplé vody, solární ohřev


Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla
 
Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na výměnu zdrojů tepla pouze v kombinaci se zateplením.
Pokud chcete realizovat výměnu zdrojů tepla samostatně, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

 • Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 60 000 
 • Solární termický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 • Fotovoltaický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč