Naše služby

Rodinné domyNa klíč zpracujeme kompletní projekt, nachystáme podklady k podání žádosti včetně její registrace na SFŽP.


Pro rodinné domy je podpora na zpracování odborného posudku:

- Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (oblast A)
   Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč.
- Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (oblast B)
  
Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.
- Efektivní využití zdrojů energie(oblast C)

  Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč.


Pro bližší informace nás kontaktujte na zákaznické lince tel. 790 300 300 či na emailu: info@novazelena.czNZÚ pro rodinné domy v kostce:

Základní pravidla NZÚ u pro rodinné domy:


Zateplení(oblast A)


Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad.
Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů

Kolik získáte

 • Až 650 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory
 • Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce (600 – 3 800 Kč/m2) a dosažených energetických parametrech budovy
 • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy

Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.


money-bag Dotace 30 000 – 650 000 Kč
 

Novostavba(oblast B) - nutná rekuperace


Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.
Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.

Kdo může žádat

 • První vlastník nebo stavebník rodinného domu
 • Nabyvatel rodinného domu, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby

Kolik získáte

 • Jednorázovou částku 200 000, 350 000 nebo 500 000 Kč podle dosažených energetických parametrů budovy


money-bag Dotace 200 000 – 500 000 Kč


 

Kotle, kamna a tepelná čerpadla(oblast C)


Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.

 • Lze využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
 • Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů

Kolik získáte

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 30 000 Kč
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – 35 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč


money-bag Dotace 30 000 – 100 000 Kč


 

Fotovoltaické systémy


Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou.
Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
 • Vlastníci novostaveb

Kolik získáte

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč


money-bag Dotace 40 000 – 200 000 Kč


 

Dešťovka – dešťová a odpadní voda


Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou.
Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.

 • K akumulaci dešťové vody lze použít novou nádrž, ideálně umístěnou pod zemí, nebo vyčištěnou podzemní jímku (např. žumpu, která původně sloužila pro zachytávání odpadní vody) či speciálně upravenou studni
 • V případě odpadní vody se dotace vztahuje na využití šedé vody (tzn. vody např. z umyvadel, van, sprch či dřezů) i vyčištěné odpadní vody původně s obsahem fekálií (např. vody z domovních čistíren odpadních vod)

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Stavebníci nových rodinných domů

Kolik získáte

 • Dešťová voda pro zálivku zahrady – až 55 000 Kč (podporuje se pouze u stávajících rodinných domů, ne u novostaveb)
 • Dešťová voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku – až 65 000 Kč
 • Odpadní (šedá) voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku – až 60 000 Kč
 • Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže) – až 105 000 Kč

Výsledná částka zavisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže.


money-bag Dotace 27 000 – 105 000 Kč


 

Příprava teplé vody, solární ohřev


Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

 • Podporován je solární termický i fotovoltaický ohřev vody, s volitelnou možností podpory vytápění, a ohřev pomocí tepelného čerpadla
 • Příspěvek se vztahuje i na příslušenství a zapojení systému a na přípravu teplé vody s přitápěním

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů

Kolik získáte

 • Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 60 000
 • Solární termický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 • Fotovoltaický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč


money-bag Dotace 45 000 – 60 000 Kč


 

Stínicí technika


Dotace na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy.

 • Systém musí být vybaven pohyblivými prvky pro nastavení úrovně zastínění
 • Žádat lze pouze v kombinaci s dotací na zateplení

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů

Kolik získáte

 • Podle typu systému 1 000 Kč/m2 (s ručním ovládáním) nebo 1 500 Kč/m2 (s inteligentním řízením) plochy výplně otvoru, na kterém je instalován stínicí systém
money-bag Dotace 1 000 – 50 000 Kč
 

Řízené větrání s rekuperací


Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů

Kolik získáte

 • Centrální systém řízeného větrání se ZZT – 100 000 Kč
 • Decentrální systém řízeného větrání se ZZT – 75 000 Kč


money-bag Dotace 75 000 – 100 000 Kč


 

Zelené střechy


Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Stavebníci nových rodinných domů

Kolik získáte

 • Podle typu zelené střechy 700 – 1000 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy
 • Maximální výše podpory na podporovanou stavbu je 100 000 Kč

money-bag Dotace 700 – 100 000 Kč


 

Bonus za využití více opatření


Při kombinaci více opatření můžete další peníze navíc. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší bonus. Zvýhodnění může dosáhnout až 185 000 Kč.

Kolik získáte

 • 10 000 Kč za vybrané kombinace opatření – např.  zateplení + fotovoltaika = 10 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 20 000 Kč
 • 25 000 – 75 000 Kč za kombinaci kotlíkové dotace se zateplením – podle typu zateplení (míra podpory se zvyšuje na 60 %)
 • až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)

Navíc bonus 10 % pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj)


money-bag Dotace 10 000 – 185 000 Kč

Kotlíková dotaceV současné době jsou 2 druhy podpory v programu kotlíková dotace. Jedna pro nízkopříjmové skupiny a druhá pro ostatní. Dotaci lze čerpat pro rodinné, bytové domy a dokonce i pro rekreační objekty
 

Ostatní domácnosti

 

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus.

Kdo může o dotaci žádat

 • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu)

Na co lze dotaci čerpat

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
 • na výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem
 • u bytového domu na výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn

Podporované typy zdrojů:

 • kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže)
 • lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné: třída A+, s teplovodním výměníkem: třída A++)
 • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++)
 • tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++)
 • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému
 • plynové kondenzační kotle (min. energetická třída A)
 • napojení na soustavu zásobování teplem
 • kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy

Žadatelé budou mít k dispozici seznam výrobků a technologií, ze kterého budou moci vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam nebude povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje parametry programu.

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla

Rodinný dům (Kč)

 Bytový dům (Kč / b.j.)

Plynový kondenzační kotel 35 000 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody 100 000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 30 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 140 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 18 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem 45 000 35 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla 30 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30 000

Způsobilé jsou výdaje na: nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu. Za kombinaci s jinými opatřeními v rámci Nové zelené úsporám žadatel získá bonus.Domácnosti s nižšími příjmy

 

Kdo může o dotaci žádat a jak spočítat příjem

 • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu)
 • průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány
 • sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek
 • domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci
 • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Limit pro výši příjmů byl stanoven na základě podkladu zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování. Žadatelé, kteří jej nesplní, mohou žádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám.

Na co lze dotaci čerpat

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

Typy podporovaných zdrojů tepla:

 • kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)
 • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)
 • plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)

Žadatelé budou mít k dispozici seznam výrobků a technologií, ze kterého budou moci vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje parametry programu.

Jak podat žádost a jakou výši dotace lze získat

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Limit (Kč)
Plynový kondenzační kotel 100 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva 130 000
Tepelné čerpadlo 130 000
Důležité odkazy
https://svt.sfzp.cz/

Bytové domy po celé ČRNa klíč zpracujeme kompletní projekt, nachystáme podklady k podání žádosti včetně její registrace na SFŽP.


 

Pro bytové domy je podpora na zpracování odborného posudku:

Podoblast podpory E – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

 • O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A(zateplení, výměna oken apod.)
 • Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění odborného technického dozoru.
 • Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 40 000 Kč


 NZÚ pro bytové domy v kostce:


Zateplení(oblast A)


Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • Pověřený vlastník jednotky

Kolik získáte

 • 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • 700 – 3 800 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy.
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší bude dosažená míra podpor
 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy, kde není potřeba splnit měrnou úsporu požadovanou fondem pro jiné budovy.

Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013.

Pro bližší informace nás kontaktujte na zákaznické lince tel. 790 300 300 či na emailu: info@novazelena.cz


 

Kotle, kamna a tepelná čerpadla(oblast C)

Dotace na výměnu neekologických kotlů nižší než 3. třídy a lokálních topidel na pevná paliva, využívaných jako hlavní zdroj tepla, za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.
Výše dotace může dosáhnout podle počtu jednotek až miliony korun.

 • Lze podpořit i výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo a výměnu plynového vytápění za plynové tepelné čerpadlo nebo jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn
 • Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek

Kolik získáte

Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva – 25 000 Kč / b. j.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění – 30 000 Kč / b. j.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 18 000 Kč / b. j.
 • Plynový kondenzační kotel – 12 000 Kč / b. j.
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 10 000 Kč / b. j.
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – 30 000 Kč / b. j.
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva s teplovodním výměníkem – 35 000 Kč / b. j.
 

Fotovoltaické systémy(oblast C)

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě.
Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

 • Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • Pověření vlastníci jednotek

Kolik získáte

 • Za 1 kWp instalovaného výkonu – 15 000
 • Za 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Za připojenou bytovou jednotku k FV systému – 5 000 Kč

Až 500 000 Kč – výsledná částka závisí na instalovaném výkonu a počtu bytových jednotek
 

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako užitkovou vodu.
Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody. Výše dotace může dosáhnout až miliony korun.

 • Možno získat dotaci samostatně nebo v rámci komplexního projektu.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Stavebníci bytových domů, nabyvatelé bytového domu, osoby, kterým svědčí právo stavby, pověření vlastníci bytových jednotek (u novostaveb nelze čerpat dotaci na využití dešťové vody pouze pro zálivku zahrady)
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů

Kolik získáte

 • Výsledná částka závisí na typu systému, velikosti nádrže a počtu napojených bytových jednotek

Podporované systémy

 • Dešťová voda pro zálivku zahrady – podporuje se pouze u stávajících bytových domů, ne u domů ve výstavbě
 • Dešťová voda jako užitková (pro splachování) i pro zálivku
 • Odpadní (šedá) voda jako voda užitková (pro splachování) i pro zálivku
 • Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže)
 

Zeleň

Dotace na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví nebo dlouhodobém užívání žadatele.
Pozemky navazují na bytový dům nebo se nachází ve společně užívaných plochách vnitrobloků. Výše dotace se pohybuje od 2 500 do 50 000 korun.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů

Kolik získáte

 • 2 500 Kč na listnatý nebo ovocný strom (obvod kmínku v 1 metru 10 cm a více)
 • Podpořeno může být až 20 ks stromů

Lze žádat pouze s jiným opatřením, ne samostatně.


 

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla. Výše dotace může dosáhnout až miliony korun.

 • Podporován je solární termický i fotovoltaický ohřev vody, s volitelnou možností podpory vytápění, a ohřev pomocí tepelného čerpadla
 • Příspěvek se vztahuje i na příslušenství a zapojení systému

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek

Kolik získáte

 • Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 13 000 Kč/kW
 • Solární fotovoltaický ohřev teplé vody – 13 000 Kč/kW
 • Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 20 000 Kč/kW


 

Stínicí technika

Dotace na venkovní stínící techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy.
Výše dotace se pohybuje od 50 000 do stovek tisíc korun.

 

 • Systém musí být vybaven pohyblivými prvky pro nastavení úrovně zastínění.
 • Žádat lze pouze v kombinaci s dotací na zateplení.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)

Kolik získáte

 • 1 500 Kč na m2 plochy výplně otvoru, na kterém je instalován stínicí systém 

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
Výše dotace na bytovou jednotku se pohybuje od 25 000 do 35 000 korun.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů

Kolik získáte

Fixní částku za každou napojenou bytovou jednotku:

 • Řízené větrání se ZZT / centrální – 35 000 Kč / b. j.
 • Řízené větrání se ZZT / decentrální – 25 000 Kč / b. j.
 

Zelené střechy

Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na bytových domech, případně na dalších doplňkových nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.
Výše dotace na jednu stavbu může dosáhnout až 300 000 korun.

Kolik získáte

 • Podle typu zelené střechy 700 – 1 000 Kč na m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy
 • 300 000 Kč na jednu stavbu

 

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.
Výše dotace na každou napojenou bytovou jednotku činí 10 000 korun.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů

Kolik získáte

 • Fixní částka za každou napojenou bytovou jednotku – 10 000 Kč / b. j.


 

Bonus za kombinaci více opatření

Při kombinaci více opatření můžete získat dotační bonus. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší částka. Maximální zvýhodnění činí více než 150 000 Kč.

Kolik získáte

 • 20 000 Kč za vybranou kombinaci opatření – např.  zateplení + fotovoltaika = 20 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 40 000 Kč
 • až 60 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu získaných bodů pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 600 Kč)

Navíc bonus 10 % pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj)